نماد اعتماد الکترونیک

 

گالری تصاویر برگزیده

بیمه صنایع وپیش گیری ازخسارت

بیمه صنایع وپیش گیری ازخسارت

مترجم: مهندس محموداسعدسامانی

چاپ اول: 1380

ناشر:  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قیمت: 20000 ریال

فهرست

فصل اول: هدف ها، ارزیابی وپیش گیری  ..........................................   15

بخش یک- بیمه عمومی:هدف هاونحوه عمل  .........................................   17

بخش دو- صنایع شیمیایی: کلیات   ................................................    30

بخش سه- وسایل ودستگاه های درمعرض خرابی  ....................................   56

بخش چهار- پیش گیری ازخسارت   ................................................   87

بخش پنج- شاخص آتش سوزی وانفجار...............................................  113

بخش شش- پیش گیری ازخسارت ماشین آلات   ......................................   138

بخش هفت- مدیریت ریسک  ....................................................   175

فصل دوم: ریسک   ...........................................................   191

بخش یک- بیمه تمام خطرنصب   ................................................   193

بخش دو- بیمه آتش سوزی وخطرهای تبعی   ......................................   210

بخش سه- بیمه شکست ماشین آلات   ............................................   234

بخش چهار- ارزیابی ریسک زمین لرزه   ...........................................248

بخش پنج- بیمه دیگ بخاروظروف فشار  ..........................................   261

بخش شش- پوشش ارزش جایگزینی  ...............................................   273

بخش هفت- بیمه مسئولیت  ......................................................   283

بخش هشت- خسارت وزیان   ....................................................   291

فصل سوم: عدم النفع   ............................................................  299

بخش یک- بیمه خسارت تبعی (آتش سوزی وخطرهای اضافی)   ........................   301

بخش دو- بیمه خسارت تبعی (شکست ماشین آلات)   ..................................   347

بخش سه- بازرسی وارزیابی خسارت: هدف ونحوه عمل  ...............................   358

 

 

 

 


بستن

اعلانات

 

 

 

آخرین اخبار دوره ها

آخرین اخبار بیمه


1387 - 1391 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شـرکت پویا تدبیر تبریز می باشد .