نماد اعتماد الکترونیک

 

گالری تصاویر برگزیده

بیمه عمروسایربیمه های اشخاص

بیمه عمروسایربیمه های اشخاص(ازمجموعه چه می دانم؟)

نویسنده: ژان لوک اوبر، استادحقوق وعلوم اقتصادی فرانسه

مترجم: دکترجان علی محمودصالحی

چاپ چهارم: پاییز 1390

ناشر: پژوهشکده بیمه(وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

قیمت: 30000 ریال

فهرست

مقدمه   .......................................................................   13

بخش اول. بیمه عمر   ...........................................................   21

فصل اول: حقوق عام بیمه عمر   .................................................   25

فصل دوم: بیمه های گروهی وبیمه عمرتوده مردم   ....................................  87

بخش دوم. سایرانواع بیمه های اشخاص  ............................................  103

فصل اول: قواعدکلی بیمه حوادث اشخاص وبیمه بیماری  ..............................   105

فصل دوم: بیمه حوادث بدنی( حوادث اشخاص)  ......................................   108

فصل سوم: بیمه بیماری   .........................................................   121

 


بستن

اعلانات

 

 

 

آخرین اخبار دوره ها

آخرین اخبار بیمه


1387 - 1391 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شـرکت پویا تدبیر تبریز می باشد .