نماد اعتماد الکترونیک

 

گالری تصاویر برگزیده

پرسش وپاسخ جامع بیمه ای – کتاب اول

پرسش وپاسخ جامع بیمه ای کتاب اول (جلداول)

مولف: آیت کریمی

چاپ دوم: 1391

ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

قیمت: 115000 ریال

فهرست

بخش یک. تاریخچه   .......................................................................................   13

بخش دو. اصول بیمه   ......................................................................................   22

بخش سه. ریسک   .........................................................................................   39

بخش چهار. پیشنهادوصدوربیمه نامه   ...........................................................................   59

بخش پنج. قراردادبیمه   ........................................................................................   77

بخش شش. بیمه تکافل   .......................................................................................   97

بخش هفت. حق بیمه   .....................................................................................   127

بخش هشت. بازاریابی بیمه   .................................................................................   136

بخش نه. سرمایه گذاری موسسات بیمه   ........................................................................  147

بخش ده. آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه   ..............................................................   150

بخش یازده. اندوخته های قانونی موسسات بیمه   ...............................................................   165

بخش دوازده. قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری  ........................................................  170

بخش سیزده. قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث  ....... 202

بخش چهارده. آیین نامه نمایندگی بیمه   ........................................................................  252

بخش پانزده. آیین نامه کارگزاری بیمه   ......................................................................  293

بخش شانزده. ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیردولتی  .............................................................   306

بخش هفده. آیین نامه تاسیس،فعالیت وانحلال دفترارتباطی موسسات بیمه وموسسات کارگزاری بیمه خارجی درایران .............  319

بخش هجده. دستورالعمل اجرایی آیین نامه تاسیس،فعالیت وانحلال دفترارتباطی موسسات بیمه وموسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران   ..........   323

بخش نوزده. بیمه های اجتماعی  ...............................................................................  329

بخش بیست. بیمه بدنه اتومبیل وحوادث سرنشین  ..................................................................   336

بخش بیست ویک. بیمه آتش سوزی   ...........................................................................   352

بخش بیست ودو. حریق واقدامات ایمنی   .........................................................................   440

بخش بیست وسه. بیمه صنایع   ................................................................................    465

برنامه تحول درصنعت بیمه کشور   ............................................................................   490

 


بستن

اعلانات

 

 

 

آخرین اخبار دوره ها

آخرین اخبار بیمه


1387 - 1391 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شـرکت پویا تدبیر تبریز می باشد .