نماد اعتماد الکترونیک

 

گالری تصاویر برگزیده

تکنیک های فروش حرفه ای بیمه

تکنیک های فروش حرفه ای بیمه

گردآوری، ترجمه واقتباس: آیت کریمی

چاپ ششم: 1391

ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

قیمت: 70000 ریال

فهرست

مقدمه   .........................................................................   3

فصل اول: چشم اندازفروش   .......................................................  17

فصل دوم: برنامه ریزی برای موفق شدن ............................................  43

فصل سوم: ده عامل مهم برای رسیدن به هدف  ......................................  55

فصل چهارم: مدیریت زمان   .....................................................  69

فصل پنجم: پیداکردن مشتری  ......................................................  75

فصل ششم: قواعدفروش حرفه ای   ................................................  87

فصل هفتم: نظریه کلاسیک عرضه برای فروش   ....................................  103

فصل هشتم: خاتمه فروش   ......................................................  113

فصل نهم: اصول حرفه ای گری   ...............................................  125

فصل دهم: شبکه فروش وعرضه خدمات  .......................................   147

فصل یازدهم: ناخشنودی واعتراض مشتری  ........................................   155

فصل دوازدهم: مذاکره   .....................................................   173

فصل سیزدهم: نامه نگاری   ..................................................   185

فصل چهاردهم: زبان اعضای بدن   ............................................   193

فصل پانزدهم: اجتناب ازمنفی گرایی   ..........................................   201

فصل شانزدهم: پشت کار: رمزپیروزی  .........................................   211

فصل هفدهم: چشم انداز بازاربیمه درایران   ......................................  217


بستن

اعلانات

 

 

 

آخرین اخبار دوره ها

آخرین اخبار بیمه


1387 - 1391 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شـرکت پویا تدبیر تبریز می باشد .