نماد اعتماد الکترونیک

 

گالری تصاویر برگزیده

مبانی نظری وعملی بیمه

مبانی نظری وعملی بیمه

نویسنده: ژان فرانسوا اوترویل

مترجمان: دکترعبدالناصرهمتی ودکترعلی دهقانی

چاپ چهارم: 1388

ناشر: پزهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

قیمت: 75000 ریال

فهرست

فصل اول: معنای ریسک   .....................................................................   27

فصل دوم: بیمه وتوسعه اقتصادی   .............................................................    45

فصل سوم: بیمه دراقتصادجهانی امروز    ......................................................   67

فصل چهارم: مفاهیم مدیریت ریسک    ........................................................   89

فصل پنجم: مبانی تحلیل ریسک   ..............................................................  125

فصل ششم: تصمیمات مربوط به تامین مالی ریسک  ..............................................   151

فصل هفتم: ریسک گریزی وبیمه   ............................................................   179

فصل هشتم: مفاهیم بیمه   ....................................................................   203

فصل نهم: قیمت گذاری قراردادهای بیمه   ......................................................   229

فصل دهم: نگهداشت، خودبیمه گری، شرکت های بیمه اختصاصی  ...................................   271

فصل یازدهم: سازمان بازارهای بیمه   ...........................................................  299

فصل دوازدهم: عملیات شرکت های بیمه   .......................................................   335

فصل سیزدهم: ذخایروسرمایه گذاری ها   .........................................................   353

فصل چهاردهم: بیمه اتکایی   ..................................................................   391

فصل پانزدهم: گزارشگری مالی وعملکرد  .......................................................   437

فصل شانزدهم: نضارت برعملیات بیمه   ..........................................................  477

 


بستن

اعلانات

 

 

 

آخرین اخبار دوره ها

آخرین اخبار بیمه


1387 - 1391 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شـرکت پویا تدبیر تبریز می باشد .