دوره تخصصی

 

 

  • بیمه های آتش سوزی و مقررات مربوط 
  • بیمه های باربری و مقررات مربوط 
  • بیمه های شخص ثالث و مقررات مربوط
  • بیمه های عمر سوزی و مقررات مربوط 
  • بیمه های حوادث و مقررات مربوط 
  • بیمه های درمان و مقررات مربوط 
  • بیمه های بدنه و مقررات مربوط 
  • بیمه های مسئولیت و زیان های پولی و مقررات مربوط 
  • بیمه های مهندسی و مقررات مربوط 

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.