دوره عمومی

 

 

 

 • آیین نگارش و مکاتبات عمومی
 • اخلاق حرفه ای و مشتری مداری
 • آشنایی با قوانین و مقررات عمومی:
      1.      قانون کار
      2.      قانون تامین اجتماعی (پیش نیاز : قانون کار)
      3.      قوانین مالیاتی و تجاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.