دوره پایه

 

 

 

  • اصول بیمه
  • مدیریت ریسک
  • حسابداری شرکت های بیمه و مقررات مالی مربوط
  • بازاریابی بیمه
  • حقوق بیمه
  • سازمان و مدیریت شرکت های بیمه

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.