دوره کاربردی

 

 

 

  • آشنایی با نرم افزار های کاربردی شرکت بیمه (پیش نیاز: اصول بیمه – دوره های تخصصی)
  • آشنایی با آیین نامه ها و مصوبات شورای عالی بیمه (پیش نیاز: اصول بیمه – دوره های تخصصی)
  • آشنایی با قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی (پیش نیاز: اصول بیمه )
  • مقررات نمایندگی بیمه (پیش نیاز: اصول بیمه – دوره های تخصصی)

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.