آقای ایوب توحیدنیا

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره کارگزاری رسمی بیمه آینده نگر تبریز
مدرس علوم بیمه ای

آقای ایوب وحیدکیا

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت پویاتدبیر
کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران - دارای گواهینامه مشاور ویژه صنایع (از وزارت صمت) - مدرس سابق دانشگاه فنی وحرفه ای

آقای سعید ارتشی

عضو هیئت مدیره شرکت پویاتدبیر
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ( شبکه ) -
مدرس دانشگاه

آقای جواد صفائی مهر

رئیس اداره حقوقی بیمه آسیا (سرپرستی منطقه شمال غرب)
کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران - کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شیراز - دکترای DBA حقوق عمومی

آقای توحید علیزاده اصل شادباد

رییس شرکت بیمه ملت - استان آذربایجان شرقی
کارشناسی حسابداری - کارشناسی ارشد مدیریت بیمه از دانشگاه استانبول

آقای علی ابراهیمی بهنام

کارگزار رسمی بیمه
کارشناسی بیمه از دانشگاه علامه طباطبایی - کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک بیمه - کارشناس رسمی دادگستری دربیمه

آقای علیرضا وطن دوست

ارزیاب مستقل خسارت در رشته بیمه های آتش سوزی و مدرس مراکز آموزشی بیمه
کارشناسی حقوق - کارشناسی شیمی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - کارشناس رسمی دادگستری در آتش سوزی و آتش نشانی - ارزیاب مستقل خسارت در رشته آتش سوزی

آقای محمدعلی پورمحمدرخشا

رئیس شرکت بیمه نوین دراستان آذربایجان شرقی
کارشناسی رشته ریاضی - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ( گرایش استراتژیک )

آقای فراز رنج پور

پزشک
دکترای پزشکی اجتماعی - مدرس پژوهشکده بیمه در بیمه های اشخاص ودرمان - ارزیاب خسارت درمان

آقای مجید فتاح زاده

مدیر سابق روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک
آقای جوان اسکییو

آقای علی اصغر جوان اسکویی

رئیس بیمه کار آفرین استان آذربایجان شرقی
کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه تهران - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

آقای حسین یعقوب نیا

رئیس اداره ی امور بیمه ای منطقه 7
فوق لیسانس مدیریت بیمه

آقای محمدعلی مهری خواجه

معاون بیمه ایران در استان آذربایجان شرقی
کارشناسی مدیریت صنعتی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کارشناس رسمی دادگستری _ بیمه های بازرگانی

آقای رامین رخشا

رئیس شعبه 5 سازمان تامین اجتماعی تبریز
کارشناسی حقوق - کارشناسی ارشد مدیریت - دکترای مدیریت استراتژیک

آقای محمدحسن هادی سرای

کارشناس ارشد دارایی استان آذربایجانشرقی
کارشناسی مدیریت بیمه - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
Hashemi Khiabani

آقای میرسعید هاشمی

مدرس مراکز آموزش عالی و مشاور فروش و بازاریابی
کارشناسی مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی )

آقای مقصود خانه سری

مسئول بیمه های اتومبیل بیمه ایران در آذربایجان شرقی
کارشناسی مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (مالی)

آقای مسعود احمدی

مدیریت بیمه پاسارگاد در منطقه شمال غرب
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

آقای محمد شیرانی

رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای نواندیشان مهرگان
کارشناسی مهندسی کشاورزی - کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

خانم پریسا قربانی

رئیس بیمه معلم استان آذربایجان شرقی
کارشناسی رشته ریاضی - کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

خانم فاطمه السادات پناهی

معاون بیمه دی استان آذربایجان شرقی
کارشناسی مدیریت بیمه - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( گرایش بازاریابی )

آقای بهزاد احمدی

مدرس مراکز آموزشی در رشته بازاریابی
کارشناسی مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل )

آقای حسین لک زاده

مدیرعامل کارگزاری شعبه 6سازمان تامین اجتمااعی درتبریز
کاردانی مدیریت بیمه - پیشکسوت سازمان تامین اجتماعی ه

آقای جواد جعفرزاده

سرپرست بیمه کارآفرین در استان قم
کارشناسی شیمی از دانشگاه تبریز - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - کارشناس رسمی قوه قضائیه در رشته آتش سوزی و آتشنشانی

آقای هاشم دقیقی اصل

معاون پایانه خسارت بیمه ایران-رشت
دکترای مدیریت بازرگانی - بازاریابی

آقای محمد علی رجبی تربه بر

معاون مالی پشتیبانی بیمه آسیا - رشت
فوق لیسانس مدیریت دولتی

آقای مجتبی فروز شهرستانی

رئیس امور نمایندگان - رشت
دکترای مدیریت بازرگانی - بازاریابی

آقای علی اصغر ابراهیمی

رئیس اداره امور نمایندگان-رشت
فوق لیسانس مدیریت
woocommerce-placeholder

آقای بهمن بابازاده

رئیس بیمه تعاون استان گیلان
دکترای مدیریت بازرگانی - بازاریابی

خانم سیده فاطمه جلیلی

کارشناسی ارشد بیمه
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش بیمه