آدرس: تبریز- اول خیابان طالقانی- روبروی مصلی- ساختمان راپید- طبقه2- واحد6- مجتمع آموزشی پویا تدبیر
شماره تماس :  35550708 – 041
شماره فکس:   35558425 – 041

طراحی شده توسط تیم دیجیتال HDM